მედიათეკა

„შესავალი მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებაში“, ლექცია II/I

„შესავალი მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებაში“, ლექცია I

ლექცია თემაზე “მეცნიერება და რელიგია”

მომხსენებელი: მღვდელი ქრისტეფორ ნაითი (Revd Dr Christopher Knight), მფლობელი სამეცნიერო ხარისხებისა როგორც თეოლოგიაში, ასევე ასტროფიზიკაში (PhD), მრავალი ნაშრომის და ორ წიგნის ავტორი, თემის “მეცნიერება და რელიგია” კურატორი მართლმადიდებელ-ქრისტიანული სწავლების ინსტიტუტში, კემბრიჯი, დიდი ბრიტანეთი