„შესავალი მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებაში“, ლექცია I

Print Friendly

Comments are closed.