სხვა

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VIII)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მერვე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი შვიდი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი I, ნაწილი II, ნაწილი III, ნაწილი IV, ნაწილი V, ნაწილი VI, ნაწილი VII სამოციქულო ქადაგების გაცხადება ՑՈՅՑՔ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՈՒԹԵԱՆՆ მთარგმნელი იოანე კაზარიანი 71. სხვა ადგილასაც ამბობს იერემია: „სული პირისა ჩუენისაჲ ქრისტე უფალი შეპყრობილ იქმნა განხრწნილებათა შინა ჩუენთა, რომლისაჲ ვთქუთ, აჩრდილსა მისსა შორის ვცხონდებოდით წარმართთა შორის“ (გოდება. 4, 20). ქრისტე რომ სული ღვთისა იყო და ტანჯვას დაქვემდებარებულ ადამიანად იქმნა, ამას წერილი გვაუწყებს და თითქოს გაოგნებული და...

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VIII)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მერვე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი შვიდი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი...

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VII)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მეშვიდე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი ექვსი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი...

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VI)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მეექვსე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი ხუთი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი...

  სამეცნიერო ათეიზმთან დიალოგის პერსპექტივებსა და მეთოდიკაზე

  0
  მისიონერული ხედვა ავტორი: იოანე კაზარიანი ეს მოკლე სტატია წარმოადგენს მისიონერული ხედვის ნაყოფს ავტორისა, რომელმაც ათეიზმის - უფრო ზუსტად კი, სამეცნიერო ათეიზმის - წარმომადგენლებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება...

  პოპულარული

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VIII)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მერვე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი შვიდი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი...

  მართლმადიდებლური და დასავლური მისტიკური ტრადიციები

  0
  ავტორი - თეიმურაზ ბუაძე წყარო - ჟურნალი "მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა" No. 4 ჟურნალის წინამდებარე ნომერი „დასავლეთისა“ და „მართლმადიდებლობის“ ურთიერთმიმართების სხვადასხვა ასპექტს განიხილავს. საქართველოში ამ სიტყვებს, უმეტესწილად,...

  წმინდა ირინეოს ლიონელის „სამოციქულო ქადაგების გაცხადება“ (ნაწილი VII)

  0
  ძვირფასო მკითხველო! ვაგრძელებთ წმინდა ირინეოს ლიონელის ცნობილი ტრაქტატის პირველ ქართულ თარგმანს. გთავაზობთ მეშვიდე ნაწილს. მთარგმნელის წინასიტყვაობა და საწყისი ექვსი ნაწილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: წინასიტყვაობა; ნაწილი...